Polymer-tech SolutionTM
Language
Home >> Company >> CSB Group

浙江长盛滑动轴承股份有限公司现座落在嘉善县魏塘街道工业园区,成立于1995年6月,2011年9月整体改制为股份有限公司,注册资金7500万元,下辖3家控股子公司(浙江长盛轴承技术有限公司、嘉善长盛自润材料有限公司、浙江长盛塑料轴承技术有限公司,员工800余人,现有汾湖路、长盛路二个厂区,合计占地面积200亩。
公司是专业从事自润滑轴承的研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品(双金属、金属塑料、金属基)自润滑轴承,其中50%左右出口欧美、日本等20多个国家和地区。 公司具有较强的自主创新能力(拥有专业研发技术人员的省级创新团队、省级研发中心),公司目前已获有效授权专利43项,其中国际发明专利3项,国内发明专利14项。公司先后被评为浙江省专利示范企业、浙江省创新型示范企业、嘉善高分子材料省级高新技术特色产业基在骨干企业。
公司是全国滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会秘书处单位,是行业标准的主要制定者之一。主持或参与制定国家、行业标准25项,其中17项已发布;参与国际标准制定2项。公司有2款产品被评定为国家重点新产品,2项产品列入国家火炬计划项目,另有30多款产品被认定为省级新产品。International Market Manager
Jones
Tel.:+86-573-84186170
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales01@csb-ep.com
American Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
Argentina Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Australia Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Austria Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
Belgium Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
Brazil Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Canada Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
China Market
Zhenfei.Yu
Tel.:+86-573-84186133
Fax.:+86-573-84185517
E-mail:Sales@csb-ep.com
China-Taiwan Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
China-Hong kong Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Denmar Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Egypt Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
English Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
Finland Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
France Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
German Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
Greece Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Holland Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
Hungary Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
India Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Indonesia Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Ireland Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Italy Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Japan Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Korea Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Malaysia Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Mexico Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Philippines Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Poland Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Portugal Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Romania Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Russia Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Singapore Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
South Africa Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
Spain Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
Sweden Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Switzerland Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Thailand Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Turkey Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
UAE Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Vietnam Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Quickly contact us:
Bearing Design System

“CSB”, “CSB-EPB”, “CSB-LIN”, “CSB-FWB”, “CSB-LMS”, “CSB-BAL”, “CSB-RPM”, “CSB-PEC”, “CSB-PCC”,“CSB-PCB”, “CSB-PYB”, “CSB-PEW”,“CSB-FLB”,“CSB-PPR”,“CSB-CPB”,“CSB-SRB” , “CSB-SFP”and “CSB-PRB” are legally protected trademarks in China and in case also in foreign countries.