Polymer-tech SolutionTM
Language
LCB Linear Clip Bearings
Product Features
● Made of high anti-wear material EPB13;
● Maintenance-free, self lubricating;
● Chemical resistant;
● Dust resistant and quit running;
● Installation by force fitting;
● The E10 inner tolerance ensues only after the press fit;
● Recommended housing bore H7;
● Recommended tolerance for the shaft: h6-h9
Standard Specifications

More CSB Products
EPB Plastic Plain Bearings
通用性最强的CSB塑料轴承。可满足工作温度250度以下的大部分应用场合,出色的耐磨性能和合理的价格往往是设计工程师的首选材料。
View Product >>>
PCB Plastic Clip Bearings
CSB工程塑料轴承技术有限公司专业生产塑料轴承,塑料直线轴承,纤维缠绕轴承,公司已发布的标准塑料轴承材料及其产品适用于大部分应用场合,CSB也专注于客户特殊材料的开发与应用.
View Product >>>
PYB Plastic Bearings
快速安装的薄壁塑料轴承。采用尺寸适应性较好的CSB-EPB3M材料制成。同样可提供耐磨性能更为出色的CSB-EPB7材料。免维护,自润滑;
View Product >>>
PEW Plastic Disc Spring
工程塑料板簧耐磨调整垫片。应用于轴向配合存在不可控间隙的调整。降低运动过程中的振动和噪音。补偿轴向间隙和加工公差; 吸震和降低噪音;
View Product >>>
FLB Plastic Flange Bearings
因用于FLB塑料法兰轴承无法被定位的场合。对配合孔精度要求较低。螺栓固定无滑落风险。免维护,自润滑;螺丝固定安全可靠;
View Product >>>

International Market Manager
Jones
Tel.:+86-573-84186170
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales01@csb-ep.com
American Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
Argentina Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Australia Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Austria Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
Belgium Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
Brazil Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Canada Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
China Market
Zhenfei.Yu
Tel.:+86-573-84186133
Fax.:+86-573-84185517
E-mail:Sales@csb-ep.com
China-Taiwan Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
China-Hong kong Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Denmar Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Egypt Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
English Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
Finland Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
France Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
German Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
Greece Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Holland Market
Connie
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales03@csb-ep.com
Hungary Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
India Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Indonesia Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Ireland Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Italy Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Japan Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Korea Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Malaysia Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Mexico Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Philippines Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Poland Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Portugal Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Romania Market
Alex
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales05@csb-ep.com
Russia Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Singapore Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
South Africa Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
Spain Market
Cathy
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales04@csb-ep.com
Sweden Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Switzerland Market
Nathan
Tel.:+86-573-84184307
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales06@csb-ep.com
Thailand Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Turkey Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
UAE Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Vietnam Market
Cao.Cong
Tel.:+86-573-84185528
Fax.:+86-573-84183450
E-mail:Sales02@csb-ep.com
Quickly contact us:
Bearing Design System

“CSB”, “CSB-EPB”, “CSB-LIN”, “CSB-FWB”, “CSB-LMS”, “CSB-BAL”, “CSB-RPM”, “CSB-PEC”, “CSB-PCC”,“CSB-PCB”, “CSB-PYB”, “CSB-PEW”,“CSB-FLB”,“CSB-PPR”,“CSB-CPB”,“CSB-SRB” , “CSB-SFP”and “CSB-PRB” are legally protected trademarks in China and in case also in foreign countries.